Умови використання веб-сайту компанії TECNO

Умови використання веб-сайту компанії TECNO

Умови використання веб-сайту компанії TECNO

Вітаємо на веб-сайті компанії TECNO! Користуючися цим веб-сайтом, ви погоджуєтеся з тим, що зобов'язані дотримуватися цих Умов використання.


I.Прийняття Умов

Ці Умови використання (далі «Умови») застосовуються у відносинах між вами та компанією Tecno Inc., включно з її дочірніми організаціями й філіями (далі «Tecno», «ми» або «наші»), у всіх встановлених законодавством випадках, зокрема стосовно доступу до офіційного веб-сайту, на якому вони розміщені (далі «Сайт»), або його використання. Нагадуємо, що, перш ніж отримати доступ до Сайту або користуватися ним, необхідно уважно ознайомитися з цими Умовами. Натиснувши кнопку прийняття Умов або користуючися Сайтом у будь-який спосіб, ви показуєте, що приймаєте на себе юридичне зобов'язання дотримуватися цих Умов. Якщо не прийняти ці Умови, не можна відвідувати або використовувати Сайт.

До вас можуть застосовуватися додаткові умови або положення, посилання на які містяться в цих Умовах, під час використання певних функцій Сайту чи завантаження з нього матеріалів, що потребують дотримання цих додаткових умов або положень. Якщо не прийняти ці додаткові умови або положення, не можна використовувати певні функції Сайту.

II.Зміна Умов

Ми залишаємо за собою право в будь-який час без попередження оновлювати, виправляти, доповнювати, коректувати, скасовувати або обмежувати Умови та ваш доступ до Сайту чи будь-якої його частини (далі «оновлення»), і ви маєте регулярно перевіряти наявність таких оновлень. Ці оновлення набуватимуть чинності після опублікування. Якщо ви й надалі користуватиметеся Сайтом після публікації таких оновлень, це свідчитиме про те, що ви приймаєте на себе юридичне зобов'язання дотримуватися нової версії Умов.

III.Вміст

Уся інформація, доступна на Сайті, зокрема, серед іншого, комп'ютерні коди, графіки, тексти, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, зображення, звукові файли, відео, музичні файли, ілюстративні матеріали, марки та логотипи (далі «Вміст»), є власністю компанії Tecno або її ліцензіарів, включно з оформленням, сприйняттям, дизайном, відображенням, побудовою, підбором, структурою та впорядкуванням Вмісту. Компанія Tecno або її ліцензіари володіють стосовно Вмісту всіма законними правами, правовими титулами та інтересами, які захищені авторським правом і законами й положеннями про патенти та торгові марки, а також іншими законами й положеннями про інтелектуальну власність і недобросовісну конкуренцію.

IV.Обмеження використання Сайту

Компанія Tecno надає вам персональну, невиключну й обмежену ліцензію, яка не підлягає передачі іншій особі та може бути анульована, на доступ до Сайту й Вмісту, а також їхнє використання лише з особистою й некомерційною метою, якщо ви дотримуватиметеся цих Умов. Ви не можете копіювати, відтворювати, повторно розповсюджувати, перевидавати, продавати, транслювати, вивантажувати, публікувати, відкрито демонструвати, кодувати, перекладати, передавати або кадрувати будь-яку інформацію, що міститься на Сайті з посиланнями super, без додаткового письмового дозволу компанії Tecno або її ліцензіарів. Ви погоджуєтеся не навантажувати надмірно інфраструктуру Сайту або будь-які системи, пов'язані із Сайтом, без розумних на те підстав, а також не поширювати будь-яку інформацію, доступну на Сайті, через групи новин, списки розсилки або електронні дошки оголошень. Ви погоджуєтесь із тим, що не маєте права коригувати, редагувати, змінювати або додавати будь-яку частину Вмісту в будь-який спосіб.

Крім того, ви даєте згоду використовувати Сайт лише для публікації, надсилання й отримання повідомлень і матеріалів, що доречні та відповідають призначенню Сайту. Забороняється неналежне використання Сайту у спосіб свідомого розміщення на ньому вірусів, троянів, хробаків, логічних бомб та інших формально шкідливих матеріалів. Ви погоджуєтеся не намагатись отримати несанкціонований доступ до будь-якої частини Сайту або не порушувати заходи автентифікації будь-яких серверів, комп'ютерів чи баз даних, пов'язаних із Сайтом, використовуючи хакерський злом або будь-які інші незаконні способи. Ви погоджуєтеся не використовувати будь-яку частину Сайту з якою-небудь незаконною чи забороненою цими Умовами метою, а також не підбурювати до будь-яких незаконних дій. Дію цієї обмеженої ліцензії буде автоматично призупинено без попередження в разі порушення якого-небудь пункту цих Умов. У разі припинення дії ліцензії ви погоджуєтеся негайно знищити будь-які друковані або завантажені матеріали. Крім того, компанія Tecno повідомить про будь-яке таке порушення відповідні правоохоронні органи, з якими компанія Tecno співпрацюватиме, розкривши їм ваше ім'я та іншу необхідну надану вами інформацію.

V.Точність інформації

Хоча ми намагаємося надавати на Сайті актуальну, повну й точну інформацію про послуги та вироби компанії Tecno, іноді Вміст може мати певні неточні або застарілі дані, друкарські помилки й пропуски, які впливають на його якість. Ви погоджуєтеся не покладатися на будь-яку інформацію, розміщену на цьому Сайті, оскільки її надано лише для зручності, а також погоджуєтеся з тим, що компанія Tecno не несе відповідальності за будь-які помилки у Вмісті, який наданий компанією Tecno або третьою стороною. Компанія Tecno не гарантує точність або повноту будь-якої інформації у Вмісті. Проте компанія Tecno може змінити Вміст або вироби, доступні на Сайті, у будь-який момент без попередження.

VI.Посилання на сайти третіх сторін

Сайт може містити посилання на веб-сайти або ресурси третіх сторін (далі «Пов'язані сайти»). Проте компанія Tecno не контролює ці Пов'язані сайти та не бере на себе відповідальність за будь-яку інформацію, вироби чи інші матеріали, наведені на таких Пов'язаних сайтах або доступні з них. Крім того, посилання на Пов'язані сайти надаються виключно для зручності наших клієнтів, і це не означає, що компанія Tecno схвалює Пов'язані сайти або згадані там матеріали чи співпрацює з їхніми операторами. Під час доступу до Пов'язаного сайту або використання наведених на ньому чи через нього матеріалів ви маєте прийняти власне самостійне рішення щодо взаємодії з такими Пов'язаними сайтами. Ви погоджуєтеся заявляти будь-які можливі претензії щодо сторонніх матеріалів або Пов'язаних сайтів відповідним третім сторонам, а не компанії Tecno.

VII.Обліковий запис, пароль і безпека

Для доступу й використання певних розділів Сайту або матеріалів, розміщених безпосередньо на Сайті або доступних за посиланнями, необхідно створити обліковий запис, указавши ім'я користувача та пароль. Ви зобов'язуєтеся надавати компанії Tecno актуальну, повну й точну інформацію та забезпечувати конфіденційність даних, зазначених у вашому обліковому записі. Ви несете повну відповідальність за всі дії, вчинені під даним обліковим записом у результаті порушення конфіденційності ваших персональних даних, включно з будь-якими зборами, здійсненими під вашим обліковим записом, незалежно від того, чи є ви особою, яка здійснює таку діяльність. Крім того, ви погоджуєтеся негайно повідомляти компанії Tecno про втрату, викрадення або розголошення даних вашого облікового запису або пароля неавторизованій третій стороні або будь-яку іншу загрозу безпеці облікового запису. Забороняється користуватися будь-яким іншим обліковим записом у будь-який час, якщо ви не отримали явного дозволу власника цього облікового запису. В іншому випадку неавторизовані користувачі можуть стати предметом судового переслідування відповідно до чинного законодавства.

VIII.Надсилання інформації

Сайт призначений для дорослих, а також неповнолітніх осіб, які отримали дозвіл від своїх батьків або опікунів на надання компанії Tecno будь-яких персональних даних, зокрема ім'я, адресу, номер телефону або адресу електронної пошти (безпосередньо або на дошках оголошень сайту, у блогах тощо). У рамках цих Умов під час надання такої інформації дорослі та неповнолітні особи мають права, визначені законами, що діють у країні їхнього постійного місця проживання.

Компанія Tecno не несе відповідальності за точність і правдивість надісланої користувачами інформації. При цьому надіслана вами інформація не повинна порушувати авторські права, права на товарні знаки, патенти, комерційну таємницю або інші права інтелектуальної власності будь-якої сторони або будь-які закони, які включають, серед іншого, закони, що стосуються захисту прав споживачів, захисту даних або недобросовісної конкуренції. Крім того, ви погоджуєтеся, що надіслана вами інформація не є наклепницькою, ненависною, расово чи релігійно упередженою або образливою для будь-якої особи чи корпорації. Ви також підтверджуєте, що надіслана вами інформація не містить жодних вірусів, хробаків, програм-шпигунів, рекламних програм або інших шкідливих програм, включно з надмірним навантаженням або негативним впливом на Сайт. Ви погоджуєтеся, що надіслана вами інформація не містить жодних несанкціонованих рекламних повідомлень, небажаної пошти, спаму або будь-якої іншої нав'язливої інформації.

IX.Інтелектуальна власність

За винятком випадків, явно передбачених цими Умовами використання, ніщо, що міститься в цьому документі, не може тлумачитися як надання вам або будь-якій третій стороні будь-якої ліцензії або права прямо, опосередковано або іншим чином відповідно до будь-якого закону, положення чи нормативного акту, які включають, серед іншого, ті, що стосуються авторського права або інших прав інтелектуальної власності. Ви погоджуєтеся, що Вміст і Сайт захищені авторськими правами, правами на товарні знаки, знаки обслуговування, патенти та іншими майновими правами й законами. Товарні знаки, логотипи та знаки обслуговування (разом «Знаки»), що використовуються на цьому Сайті, є зареєстрованими та незареєстрованими Знаками компанії Tecno. Використання цього Сайту та розміщеної на ньому інформації не означає надання компанією Tecno будь-якої ліцензії або права на використання будь-яких Знаків, розміщених на цьому Сайті. Категорично забороняється використовувати Знаки, розміщені на цьому Веб-сайті, або будь-який інший вміст цього Сайту, за винятком випадків, передбачених правовими положеннями.

Цей сайт містить інтерактивні області, які включають, серед іншого, будь-які дошки оголошень, дошки обговорень, розділи коментарів, а також функції запитань і відповідей («Інтерактивні області»). Ви надаєте компанії Tecno безвідкличну, невиключну, безоплатну, безстрокову ліцензію на авторизоване використання від її імені будь-яких ідей, тексту, зображень, повідомлень, посилань, даних, інформації та інших матеріалів (разом «Публікації»), які ви надсилаєте на цей Сайт. Ця ліцензія не передбачає будь-які обмеження, а також надання компанією Tecno будь-яких виплат, дозволів чи сповіщень вам або будь-якій третій стороні. Ліцензія включає право на створення, використання, продаж, відтворення, публікацію, змінення, адаптацію, підготовку похідних матеріалів, поєднання з іншими матеріалами, переклад, розповсюдження, відображення, виконання та субліцензування Публікацій у будь-якій формі, у будь-якому середовищі або за допомогою будь-яких наявних або розроблених у майбутньому технологій.

X.Відмова від відповідальності та гарантій

Сайт, Вміст і його послуги надаються «без гарантії якості» та «по можливості». Компанія Tecno прямо та повною мірою, дозволеною законом, відмовляється від будь-яких гарантій, явно виражених, передбачених або статутних, які включають, серед іншого, гарантії комерційної придатності, придатності для певної мети, права власності або непорушення прав інтелектуальної власності. Компанія Tecno не гарантує, що робота Сайту буде безперервною, своєчасною, безпечною або безпомилковою, або усунення будь-яких дефектів на Сайті. Компанія Tecno не гарантує точність і надійність будь-якої інформації, що міститься на Сайті, або Вмісту. Компанія Tecno не гарантує відсутність вірусів або будь-яких технічно шкідливих компонентів у будь-якій інформації, яку ви завантажуєте із Сайту. Компанія Tecno не дає жодних гарантій щодо дій, поведінки й упущень із боку будь-яких третіх сторін стосовно використання вами Сайту, Вмісту та послуг. Ви несете повну відповідальність за використання Сайту та Вмісту. Якщо ви незадоволені якістю послуг компанії Tecno, Сайтом або вмістом, єдине, що ви можете зробити — відмовитися від використання Сайту або будь-якого подібного вмісту. Таке обмеження є частиною угоди між сторонами. У разі перевірки Вмісту або послуг на дефективність ви, а не компанія Tecno, сплачуєте повну вартість усього необхідного обслуговування та ремонту.

XI.Обмеження відповідальності

У межах, дозволених законом, компанія Tecno не несе відповідальності перед вами або третіми сторонами, які через вас вимагають відшкодування будь-яких непрямих, непередбачених, штрафних, випадкових або опосередкованих збитків, пов'язаних із відображенням, копіюванням або завантаженням інформації або матеріалів, розміщених на Сайті, незалежно від втрати прибутків або іншої економічної вигоди, навіть якщо компанія Tecno попередньо повідомляла про можливість таких збитків.

Незважаючи на Умови, якщо компанія Tecno несе перед вами відповідальність за будь-які збитки, травми чи втрати, що виникли під час використання Сайту або його вмісту, максимальна відповідальність компанії Tecno не повинна перевищувати загальну суму виплат, зроблених вами в будь-яких службах Сайту до подання першого позову проти компанії Tecno.

XII.Відмова від відповідальності

Ви погоджуєтеся захищати та звільнити компанію Tecno, її керівників, посадових осіб, акціонерів, правопопередників, правонаступників, співробітників, агентів, дочірні компанії й афілійованих осіб, партнерів, постачальників і ліцензіарів від відповідальності та будь-яких і всіх вимог, дій, претензій щодо відшкодування збитків, виплати страхового відшкодування та витрат, зокрема обґрунтованих витрат на юридичні послуги, які виникли внаслідок порушення вами Умов, чинних законів, а також прав компанії Tecno та третіх осіб або внаслідок неналежного користування Сайтом чи його Вмістом, надсилання інформації, послуг і дій під час використання облікового запису.

XIII.Конфіденційність

Політика конфіденційності компанії Tecno застосовується під час користування Сайтом, а її положення є частиною Умов. Перегляньте Політику конфіденційності Сайту, розміщену на нашому веб-сайті. Натисніть тут, щоб переглянути Політику конфіденційності. Якщо ви не згодні з цією Політикою конфіденційності, ви не маєте права користуватися Сайтом. Окрім того, користуючися Сайтом, ви погоджуєтеся, що передавання даних в Інтернеті, пов’язане з доступом до сайту або його використанням, не є цілком конфіденційним і безпечним. Ви також погоджуєтесь, що будь-яке повідомлення або інформація, надіслані на Сайт, можуть бути прочитані, скопійовані, повторно опубліковані або перехоплені іншими користувачами навіть за наявності спеціального повідомлення про те, що певне передавання зашифроване або не може бути скопійованим чи опублікованим повторно.

XIV.Чинне законодавство та вирішення спірних питань

Будь-які суперечки, вимоги, розбіжності чи інші спірні питання, які виникають унаслідок доступу до Сайту, його використання, виконання Умов або пов'язані з цим, регулюються, тлумачаться й інтерпретуються відповідно до законодавства Гонконгу без застосування до них колізійного права. Будь-які спірні питання чи розбіжності стосовно Умов або Сайту, які неможливо врегулювати шляхом переговорів, передаються до арбітражного суду й остаточно вирішуються ним. Керівництво арбітражним судом здійснює Міжнародний арбітражний центр Гонконгу (HKIAC) згідно з Міжнародним арбітражним регламентом Гонконгу, який починає діяти після подання арбітражного повідомлення. Місцем проведення арбітражного суду є Гонконг. Мовою арбітражного суду є англійська. Рішення арбітражного суду остаточне та обов'язкове для сторін конфлікту.

XV.Порушення Умов

У разі порушення Умов компанія Tecno має право в будь-який час припинити, призупинити чи змінити надання вам послуг або ваш доступ до Сайту в цілому чи до будь-якої його частини, припинити дію вашого облікового запису або скасувати його реєстрацію в компанії Tecno без надання додаткових пояснень. Окрім того, компанія Tecno має право розкривати будь-яку відповідну інформацію про вас, якщо це необхідно або зручно для співпраці з правоохоронними органами під час виконання процесуальних дій проти порушників. Ви погоджуєтеся співпрацювати з компанією Tecno в розслідуванні підозрюваних порушень і визнаєте, що компанія Tecno має право на отримання від вас відшкодування, зокрема витрат на юридичні послуги, якщо ми подамо проти вас судовий позов із приводу порушення Умов, а також на будь-який інший юридичний захист стосовно компанії Tecno. Ви також погоджуєтеся, що будь-яке порушення Умов є незаконною і недобросовісною діловою практикою і завдає компанії Tecno непоправної шкоди, для якої не буде досить грошового відшкодування, і ви готові звільнити компанію Tecno від будь-якої відповідальності шляхом забезпечувальної дії або судового захисту за правом справедливості залежно від того, що буде необхідним або доречним за таких обставин.

XVI.Не діє, де заборонено

Незважаючи на те, що Сайт доступний у всьому світі, не всі функції, продукти або послуги, які описані, надаються або пропонуються на Сайті чи за його допомогою, або на які надано посилання, доступні всім особам або у всіх географічних регіонах. Компанія Tecno залишає за собою право на власний розсуд обмежувати надання будь-якої функції, продукту чи послуги, а також їх обсяг, для будь-якої особи або географічної області. Будь-яка пропозиція щодо функцій, продуктів або послуг не діє там, де це заборонено. Якщо ви вирішуєте отримати доступ до Сайту там, де компанія Tecno не здійснює свою комерційну та керівну діяльність, ви робите це за власною ініціативою й несете виняткову відповідальність за дотримання відповідних місцевих законів.

XVII.Відгуки та пропозиції

Ви згодні, що будь-які ваші відгуки та пропозиції щодо вдосконалення Сайту, продуктів і/або послуг компанії Tecno не вважаються конфіденційною інформацією. Отже, ми маємо право використовувати цю інформацію без обмежень.

© Tecno Inc., 2017. Усі права захищені.